Ochrana údajov

Podmienky rezervácie

Tieto Všeobecné rezervačné predpisy majú za úlohu regulovať podmienky rezervácie on-line v Abba Hotels, S.A. so sídlom na Calle Acella, 1, 31008 Pamplona, Španielsko a s telefónom +34 93 363 23 30, fax +34 93 363 23 33 y IČO A-31667637, zapísaná v Obchodnom registri Navarra. Zväzok 715. List 159. Strana NA 14774 Zápis 1.

Služba rezervácie on-line


Služba rezervácie on-line má za cieľ rezerváciu izby v ktoromkoľvek zariadení siete Abba Hotels. Používanie tejto služby predstavuje plné prijatie a bez obmedzení všetkých a každej jednej zo všeobecných podmienok uvedených v poslednej aktualizovanej verzii.
 • Postup prijímania: Potom čo ste nám poskytli informáciu potrebnú pre vykonanie rezervácie a prijali podmienky, Vaša žiadosť bude automaticky prijatá a dostanete potvrdzujúci e-mail. Tento e-mail obsahuje rezervačný kód, ktorý Vám bude slúžiť ako doklad o rezervácii a prijatí žiadosti. Okrem toho bude Vám k dispozícii elektronický doklad o rezervácii, ktorý zostane uložený a budete mať k nemu prístup na žiadosť. Môžete vykonať rezerváciu v dostupných jazykoch, ktoré sú uvedené v hornej časti tejto webovej stránky.
 • Cena: Celková suma uvedená v „Informácii o Vašej rezervácii" zahŕňa DPH.
 • Zrušiť/zmeniť: Zrušiť alebo pozmeniť Vašu rezerváciu môžte bez ďaľších poplatkov na našej internetovej stránke via zrušiť/zmeniť . Systém si vyžiada číslo rezervácie a emailovú adresu, ktorú ste zadali počas rezervácie. Prosím pamätajte si, že rezervácie bez možnosti vrátenia peňazí sa nedajú zrušiť.
 • Záruka: Všetky rezervácie sú predmetom osobitnej storno politiky a rôznych platobných metód. Podmienky rezervácie sú odsúhlasené klientom v čase rezervácie a sú záväzné pre obidve strany. Prosím uistite sa, že pred potvrdením vašej rezervácie ste si starostlivo prečítali podmienky rezervácie.
Týmto upozornením Abba Hoteles S.A., so sídlom na Calle Berlín, 51-53 Barcelona, 080014 Španielsko a s telefónom +34 93 363 23 30, fax +34 93 363 23 33 a IČO A-31667637, vlastník webovej stránky www.abbahoteles.com, informuje zákazníkov a užívateľov stránky ako aj rezervačného systému o Politike ochrany osobných údajov s súlade so znením Úradného zákona 15/99 z 13. decembra.

Po vyplnení jedného z našich formulárov a prijatí našej politiky o osobných údajoch, prijímate a autorizujete Abba používať a narábať s údajmi poskytnutými v rámci uvedeného účelu použitia vo formulári, a to na:
 • Poskytnutie potrebných služieb, aby Vaša rezervácia bola efektívna vo vybranom zariadení, ktorému budú poskytnuté údaje na zabezpečenie danej rezervámie.
 • Zasielanie e-mailu s anketou na ohodnotenie Vášho pobytu vo vybranom zariadení.
 • Umožnenie zasielania nášho newsletter na Váš e-mail.
 • Poskytnutie informácie v závislosti od Vašej konzultácie cez odstavec "kontaktujte nás", ako aj zasielanie informácií o Abba Hotels a jeho rôznych zariadení.
Niektoré z údajov, ktoré nám poskytnete počas rezervácie, budú uložené v našom systéme s cieľom zjednodušiť Vaše budúce rezervácie cez túto webovú stránku.

abba Hotels garantuje, že za uvedené spisy je hotel plne zodpovedný a že sa nachádzajú zahlásené a zapísané vo Všeobecnom registri Agentúry pre ochranu údajov. abba Hotels informuje svojich klientov, že majú právo na prístup, rektifikovanie, zrušenie alebo napadnutie. Za týmto účelom sa prosím obráťte poštou na horeuvedenú adresu a uveďte referenciu: „Protección de Datos (Ochrana údajov)" alebo elektronickou poštou na adresu: e-business@abbahoteles.com.
Abba Hoteles garantuje, že s osobnými údajmi bude zaobchádzať dôverne, ako aj server, na ktorom sa údaje nachádzajú uložené, je vybavený bezpečnostnými opatreniami v rámci španielskych noriem o ochrane osobných údajov.


Použitie cookies

Cookie je veľmi malý textový súbor, ktorý webový server môže nechať na pevnom disku užívateľa, s cieľom identifikovať ho, keď sa užívateľ opäť pripojí. Každá webová stránka môže čítať len tie cookies, ktoré odošle samotný užívateľ, nie iný. Cookies sú pridelené len jednému anonymnému užívateľovi a nepovoľujú prístup k údajom osobného charakteru, finančným a zdravotným údajom . Cookie nie je spustiteľný súbor, nie je ho možné šíriť a neobsahuje vírus. Je menší než 4Kb. Abba Hotels používa cookies s výhradným cieľom na uľahčenie surfovania po rezervačnom systéme ako aj na získanie štatistických údajov o systéme. Toto umožní spoznať Vás pri budúcich návštevách na našej webovej stránke. Môžete nastaviť Váš prehliadač tak, že umožníte alebo neumožníte prijímanie cookies alebo Vám prehliadač oznámi, ak webový server chce uložiť nejaké cookies.
 • Ak používate Microsoft Internet Explorer, prejdite na menu Nástroje -> Možnosti internetu -> Súkromie.
 • Ak používate Netscape/Mozilla, prejdite na menu Nástroje -> Riadenie Cookies.
 • Ak používate Opera, prejdite na Preferencie -> Súkromie -> Filter cookies.
Abba Hoteles Vám bude vďačný za aktiváciu cookies. Toto nám umožní získať presnejšie údaje, vďaka ktorým môžeme vylepšiť funkciu a dizajn nášho rezervačného systému.


Zasielanie Newsletter

Vaše údaje sú súčasťou súboru, za ktorý zodpovedá Abba Hotels, S.A. a budú použité na zasielanie tohto Newsletter. Máte právo na prístup, rektifikáciu, zrušenie alebo oponovanie tohto použitia údajov na e-business@abbahoteles.com alebo listom, ktorý môžete zaslať na C/Berlín n. 51-53 Barcelona 08014 s uvedení hesla Ochrana údajov.

Ak si neželáte dostávať viac oznámení elektronickou poštou, odpovedzte tento e-mail a do „Predmetu" napíšte "Zrušenie".


Životopisy

Informujeme Vás, že osobné údaje ako aj všetky informácie, ktoré nám poskytnete počas výberu, sa stanú súčasťou súboru, za ktorý je zodpovedná firma Abba Hotels, S.A. s cieľom spracovať Vašu žiadosť o zamestnanie, ako aj ohodnotiť, či zamestnanie, o ktoré sa uchádzate, je pre Vás vhodné v sieti našich zariadení. Týmto poskytnete Vaše údaje ktorémukoľvek z našich zariadení vrátane v zahraničí. Na našej aktualizovanej stránke nájdete kompletný zoznam. Máte právo na prístup, rektifikáciu, zrušenie alebo oponovanie tohto použitia údajov na e-business@abbahoteles.com alebo listom, ktorý môžete zaslať na C/Berlín n. 51-53 Barcelona 08014 s uvedení hesla Protección de Datos.
ABOVE